Praktisk info

Retningslinier MEGET VIGTIG INFO

 

NÅR DU INDSENDER EN TILMELDINGSBLANKET, SIGER DU JA TIL, AT DU HAR LÆST DENNE INFO.


VELKOMMEN TIL TRÆNING

Vores instruktører
Vores instruktører er veluddannede indenfor DKK. Træningen er frivilligt arbejde. For dem er det interesse og ikke en levevej.

Træningsmetoder
Vi træner efter moderne træningsprincipper med positiv forstærkning. Det handler om tillid og samarbejde mellem hund og fører. Vi accepterer ikke hårdhændet håndtering / irettesættelse af de hunde, der kommer til træning hos os.

Træningspladsen
Vi træner udendørs på Vestre Skoles sportsplads (musikskolen), Sct. Pedersgade 17, 4200 Slagelse.
Træningspladsen ligger ca. 10 min. gang fra Slagelse Station på en sidegade til Løvegade. Kommer du i bil, så parker på skolens P-plads foran skolen eller i skolegården. INGEN parkering i Nansensgade af hensyn til beboerne.
Bemærk at indendørs træning foregår andet sted i Slagelse - se info herunder.

 

Indendørs træning
Vi kan også tilbyde indendørs træning i en af de to gymnastiksale for nogle hold i vinterhalvåret. Adressen er den tidligere Nørrevangsskole, Rosenkildevej 88, 4200 Slagelse.

Den består nu af to skoler, og de to gymnastiksale ligger ved siden af hinanden. 

CSU: Salen mod nord er nærmest bygrænsen, på vej ud af byen - nærmest P-pladsen.

Heldagsskolen: Salen mod syd er nærmest "byen", den der ligger ud mod Nordre Ringgade - længst væk fra P-pladsen.

Kørselsvejledning: Kør mod Nordhallen og derefter mod CSU. Når du har parkeret på P-pladsen skal du ind igennem en gitterlåge og ned forbi en legeplads for at komme til gymnastiksalen.

Træningen foregår i en gymnastiksal, hvor gulvet er glat - det kan derfor være en stor fordel, hvis du bruger potevoks til din hund.

VIGTIGT: Af hensyn til gulvene i gymnastiksalene bedes du medbringe indesko, når du deltager i indetræning.

VIGTIGT: Når du træner i en af salene, og din tæve er i løbetid, bedes du give tæven løbetidsbukser på!

 

Aflysning af en træningsgang
Selv en instruktør kan blive syg :-), selvom det sker yderst sjældent. Men skulle det ske, og den pågældende derfor må aflyse en træningsgang, så vær opmærksom på, at der vil blive sendt en sms på det mobilnummer, som du har oplyst på din tilmelding. Check derfor altid din telefon, inden du tager afsted til træning.

Vaccinationskrav
Din hvalp skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus inden første kursusgang. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højest må være 1 år gammel. For øvrige hunde gælder, at vaccinationen højest må være 4 år gammel.


Hensyn til naboer i området
Træningspladsen er beliggende med tilstødende villahaver, hvorfor støjniveauet skal holdes så lavt som muligt og der må derfor IKKE sættes gøende hunde på krogene ved redskabsrummet.

Tæver i løbetid
Vi accepterer, at tæver i løbetid deltager i træningen, dog skal fører tage behørigt hensyn til de øvrige hunde på pladsen og informere instruktøren om, at tæven er i løbetid - gerne på forhånd. Det er dog dit eget ansvar at vurdere, om din tæve har glæde af at deltage i træningen, mens hun er højløbsk, hvilket ikke altid er tilfældet.

VIGTIGT: Når du træner indendørs i en af salene, og din tæve er i løbetid, bedes du give tæven løbetidsbukser på!

  

Kom i god tid
For at du og din hund kan få mest muligt ud af træningen, er det en god ide, at komme min. 5-10 min. før det fastsatte starttidspunkt, så hundene har mulighed for at få hilst på hinanden og dermed har større chance for at kunne koncentrere sig bagefter. Hvis du undtagelsesvis kommer i sidste øjeblik, bedes du holde passende afstand til eventuelle andre kursister på træningspladsen, der allerede er i gang med at træne på andre hold.

Løse hunde på pladsen - kun efter aftale
Lad ikke din hund løbe løs før og efter træningen, medmindre dette er aftalt med din instruktør, da det især for små hunde, kan være skræmmende at blive mødt af en stor løs hund, også selvom den bare er legesyg.


Husk godbidder til din hund - det er forbudt at give godbidder til andre hunde!
Husk masser af lækre godbidder i passende størrelse (de skal kunne spises hurtigt) og at det er FORBUDT at give godbidder til de andre hunde, da godbidderne så mister deres værdi – de skal jo bruges som forstærkning/belønning.

Fodring og træning/fysisk aktivitet
Generelt er det en fordel ikke at træne med sin hund, når den er helt mæt, da der er mange hunde, der så er mindre motiverede (også selvom vi ikke bruger godbidder som lokkemiddel, men som belønning).
En anden og væsentligt alvorligere grund til ikke at fodre sin hund et stykke tid før træning eller anden form for fysisk aktivitet, er risikoen for den meget smertefulde og livsfarlige lidelse "mavedrejning", der kan ramme alle hunde, dog er små hunde mindre udsatte, ligesom hundens kropsbygning har indflydelse.
Man kan reducere risikoen for en "mavedrejning" ved at undlade at fodre et stykke tid før og efter træning / aktivitet, ligesom man bør være forsigtig med mængden af vand; dvs. ikke bare lade en stor skål vand stå til fri afbenyttelse under træning, hvis man har en hund, der drikker meget og ofte.
Se evt. mere om emnet på f.eks. www.netdyredoktor.dk, søg på mavedrejning.

Husk poser til hundens efterladenskaber
Husk poser til din hunds efterladenskaber (der er affaldsbeholder på pladsen), samt vand og skål, hvis din hund skulle blive tørstig; evt. også drikkelse til dig selv.

Vær venlig at melde afbud, hvis du bliver forhindret
Af hensyn til instruktørens planlægning bedes du hurtigst muligt melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage i en træningsgang. Tænk i den forbindelse på instruktøren, der gratis stiller sin arbejdskraft til rådighed, og som måske ville flytte træningen, hvis det et par dage før skulle vise sig, at der kun kommer en eller to kursister til den pågældende træningsgang.