Lokalforening

Slagelse Træningsplads

Slagelse Træningsplads har eksisteret siden 1985.

 

Træningspladsen er en Dansk Kennel Klub (DKK) træningsplads, som er for alle hunde med og uden stambog.

Vi er oprettet som en lokalforening i Slagelse Kommune, men stadig tilknyttet DKK, kreds 2. 

 

Du er medlem af Lokalforeningen, når du har deltaget i hundetræning på Slagelse Træningsplads indenfor et kalenderår.

Trænere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er automatisk medlem af lokalforeningen.

 

 

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2024 for Lokalforeningen ”Slagelse træningsplads”

 

Onsdag d. 24. april kl. 17.30 på træningspladsen 

 

 

 

Dagsorden:

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent og referent blev Helle Toft Nielsen

Der blev ikke udvalgt stemmetællere

 

Bestyrelsens beretning for 2023-2024:

 

Vi har tilbudt træning indenfor hvalpe, unghunde, hverdagslydighed, rally, nosework og agility for familiehunde.

 

Siden sidst har vi været så heldige at få 2 nye instruktører tilknyttet træningspladsen.

 

Vi har som altid haft travlt og har ikke haft nogen problemer med at fylde de udbudte hold. Tværtimod har vi måttet skuffe mange, der gerne ville gå til træning hos os.

 

Indenfor HLT (Hverdagslydighed) har vi afholdt et par officielle prøver med max. antal deltagere.

 

En stor tak til vores trofaste instruktører og hjælpere for det arbejde, de udfører for træningspladsen, kursisterne og deres hunde.

 

På bestyrelsens vegne Helle Toft Nielsen, Sekretær

Beretningen blev godkendt

 

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse; Regnskabet blev forelagt med et pænt overskud, der følger foregående års overskud. Overskuddet er overført til Kreds 2 bestyrelsen; Regnskabet blev godkendt

 

Fastsættelse af kontingent; Der har været uændret kontingent de seneste år, hvilket fortsætter uændret. Det er Kreds 2 bestyrelsen, der fastsætter kontingentet.

 

Budgetforslag; Grundet vores pæne overskud kan vi med fordel ansøge Kreds 2 om indkøb af fx et par nye AG-redskaber.

Indkomne forslag; Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Valg af bestyrelse med efterfølgende konstituering:

- Pia Ritter blev valgt til formand i stedet for Kirsten Kargård

- Anne Kristensen blev valgt til næstformand i stedet for Pia Ritter

- Helle Toft Nielsen fortsætter som sekretær

- Hanne Kronborg blev valgt til bestyrelsesmedlem

- Martin Jensen fortsætter som kasserer

- Valg af suppleant, på valg hvert år

- Mynne Petersen blev valgt til suppleant

- Susanne Grøn Christensen fortsætter som Revisor

 

Eventuelt: Kirsten Kargård, afgående formand, blev tildelt titlen som æresmedlem af træningspladsen