Lokalforening

Slagelse Træningsplads

Slagelse Træningsplads har eksisteret siden 1985.

 

Træningspladsen er en Dansk Kennel Klub (DKK) træningsplads, som er for alle hunde med og uden stambog.

Vi er oprettet som en lokalforening i Slagelse Kommune, men stadig tilknyttet DKK, kreds 2. 

 

Du er medlem af Lokalforeningen, når du har deltaget i hundetræning på Slagelse Træningsplads indenfor et kalenderår.

Trænere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er automatisk medlem af lokalforeningen.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022

for Lokalforeningen ”Slagelse træningsplads”

For alle, der pt træner på Slagelse Træningsplads

Mandag d. 15. august kl. ca. 19.30 på træningspladsen

 

Bestyrelsen består pt. af:

Kirsten Kargård – formand – PÅ VALG – accepterer genvalg
Pia Ritter - næstformand

Helle Toft Nielsen – sekretær – PÅ VALG – accepterer genvalg
Martin Jensen – kasserer
Anne Kristensen – bestyrelsesmedlem

Carsten Jensen – suppleant – PÅ VALG – accepterer genvalg

Revisor: Susanne Grøn Christensen – accepterer genvalg

                     

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.  Fastsættelse af kontingent

5.  Budgetforslag

6.  Indkomne forslag

7.  Valg af bestyrelse

8.  Valg af suppleant, på valg hvert år

9.  Valg af revisor

10.Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden på mail kirsten.kargaard@gmail.com senest 14 dage inden generalforsamlingen.