Lokalforening

Slagelse Træningsplads

Slagelse Træningsplads har eksisteret siden 1985.

 

Træningspladsen er en Dansk Kennel Klub (DKK) træningsplads, som er for alle hunde med og uden stambog.

Vi er oprettet som en lokalforening i Slagelse Kommune, men stadig tilknyttet DKK, kreds 2. 

 

Du er medlem af Lokalforeningen, når du har deltaget i hundetræning på Slagelse Træningsplads indenfor et kalenderår.

Trænere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er automatisk medlem af lokalforeningen.

 

Bestyrelsen:
Kirsten Kargård, formand
Helle Toft Nielsen, næstformand og sekretær
Martin Jensen, kasserer
Tina Jensen, bestyrelsesmedlem
Anne Kristensen, bestyrelsesmedlem
Carsten Jensen, suppleant
Susanne Grøn Christensen, revisor


Indkaldelse til GENERALFORSAMLING
for Lokalforeningen Dansk Kennel Klub Kreds 2, Slagelse Afdeling 1. april kl. ca. 19.30 2019

på træningspladsen med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Budgetforslag
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse, på valg er Martin Jensen og Anne Kristensen
8. Valg af suppleant, på valg hvert år
9. Valg af revisor, Susanne Grøn Christensen
10. Eventuelt

 

På valg er Kirsten Kargård, Helle Toft Nielsen og Tina Jensen
På valg som revisor er Susanne Grøn Christensen
Suppleant(er) er på valg hvert år

 

Beretningen for 2018

 

1. Indledning
Som det vil være mange bekendt, har Dyhrs Skole købt en del af det grønne område på ”vores” træningsplads med henblik på at få bygget en skoleidrætshal. Vi har en positiv kontakt med Dyhrs Skole om projektet. Planerne med ”vores” træningsplads har naturligvis fyldt en del i det forløbne år. Dyhrs Skole har været nødt til at få tegnet et andet udkast til sportshal, hvilket har forsinket byggeprocessen. Vi ved endnu ikke, hvornår det byggeri går i gang, men de har lovet at tage hensyn til os, også i byggeperioden. - Græsområdet, som er solgt fra til ejerne af Sericolgrunden, lå i en periode hen uden at blive slået, hvilket vi gjorde opmærksom på, hvorefter det så blev slået. Det nævnte område vil fortsat ligge som græsområde, hvor vi også i fremtiden vil kunne træne.

Det fjerne område med selvsåede træer fungerer godt nok i de tørre årstider, men var meget sumpet i vinterhalvåret. Det håber vi, kommunen vil gøre noget ved. Dette område tilhører stadig Slagelse Kommune.

Vi har endnu ikke noget overblik over, hvordan vores træningsplads bliver ramt, når diverse byggerier gå i gang, ej heller hvornår de går i gang. - Vi er blevet lovet, at vi fortsat kan være på pladsen, hvor vi har trænet siden 1985. (Også Slagelse Garden øver på det samme grønne område.)

Alle vores instruktører er frivillige, dvs. alle arbejder ulønnet i deres fritid, men de får betalt udgifter fx kørsel. For tiden er der flere af vores trænere, der holder pause af forskellige grunde.

 

2. Nørrevang, indetræning
Vi har stadig mulighed for at have indetræning i en af de to gymnastiksale på den nu nedlagte Nørrevangsskole, som nu består af to skoler:
CSU:
Salen mod nord er nærmest bygrænsen, på vej ud af byen - nærmest P-pladsen.
Heldagsskolen:
Salen mod syd er nærmest "byen", den der ligger ud mod Nordre Ringgade - længst væk fra P-pladsen.

Salene skal forlades i samme stand, som vi modtog den :o) Ingen hundehår i hjørnerne.
Kursisterne bedes medbringe indesko, når de træner i salene, så vi ikke skal snavse og ridse gulvene.

 

3. Uddannelser
Vi kan glæde os over, at Tina også har valgt at tage uddannelsen som rallyinstruktør, dejligt for hende, for vores kursister, for deres hunde og for os.

 

4. Oprydning i rummet
Vi har i 2018 haft gang i den store oprydning i vores rum. En masse blev smidt ud, en masse har kreds 2 bestyrelsen været og hente, så nu er der plads i rummet, og dermed er det meget lettere at finde det, vi skal bruge.


5. Kursister i 2018 Vi har rigtig mange kursister på vores træningsplads, mange har gået hos os i mange år, med den samme hund, med den forrige hund, med flere hunde. Men vi har også løbende nye kursister. I 2018 har vi haft følgende antal hold: 6 x Hvalpe, 8 x Kørekort til hund, 2 x Kørekort til hund prøve, 2 x Agility øvede, 2 x Agility begyndere, 4 x Rally, 2 x LP, 9 x Nosework, 1 x Spor, 4 x Ringtræning, 5 x Unghunde.