Lokalforening

Slagelse Træningsplads

Slagelse Træningsplads har eksisteret siden 1985.

 

Træningspladsen er en Dansk Kennel Klub (DKK) træningsplads, som er for alle hunde med og uden stambog.

Vi er oprettet som en lokalforening i Slagelse Kommune, men stadig tilknyttet DKK, kreds 2. 

 

Du er medlem af Lokalforeningen, når du har deltaget i hundetræning på Slagelse Træningsplads indenfor et kalenderår.

Trænere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er automatisk medlem af lokalforeningen.

 

Bestyrelsen:

Kirsten Kargård, formand

Helle Toft Nielsen, næstformand og sekretær

Martin Jensen, kasserer

Tina Jensen, bestyrelsesmedlem

Anne Kristensen, bestyrelsesmedlem

Amalie Sofie Blok Grønning, suppleant

Helle Dorte Wittrock, suppleant

Susanne Grøn Christensen, revisor

 

Indkaldelse til GENERALFORSAMLINGfor Lokalforeningen Dansk Kennel Klub Kreds 2, Slagelse Afdeling 

26. marts kl. 19.30 2018 på træningspladsen med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Budgetforslag
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse, på valg er Martin Jensen og Anne Kristensen
  8. Valg af suppleant, på valg hvert år
  9. Valg af revisor, Susanne Grøn Christensen

10. Eventuelt

  

På valg til bestyrelsen er Martin Jensen og Anne Kristensen 

På valg som revisor er Susanne Grøn Christensen

Suppleant(er) er på valg hvert år