Slagelse Træningsplads

Dansk Kennel Klub, kreds 2, i daglig tale DKK

Hundetræning for ALLE tilladte hunde med og uden stambog, racehunde og blandinger.

 

RABATKORT TIL DYRENES ELDORADO

Hvis du er tilmeldt træning hos os, vil du, hvis du ønsker det, få udleveret et kort af din instruktør, der giver dig 10 % rabat på foder og tilbehør til hund (dog ikke på i forvejen nedsatte varer), når du handler i:

DYRENES ELDORADO, Kongstedvej 15,4200 Slagelse og
DYRENES ELDORADO, Ringstedvej 48, 4180 Sorø

DKK Slagelse Træningsplads Ellis Bellis Angel

www.dyrenes-eldorado.dk

 

   

TRÆNINGSPRINCIPPER

Vi træner efter moderne træningsprincipper med positiv forstærkning. Det handler om tillid og samarbejde mellem hund og fører. - Vi accepterer ikke hårdhændet håndtering / irettesættelse af de hunde, der kommer til træning hos os.

 

INSTRUKTØRERNE PÅ TRÆNINGSPLADSEN

Vores instruktører er veluddannede DKK-instruktører, og træningen er frivilligt ulønnet arbejde. For dem er det derfor interesse og ikke en levevej.

 

SLAGELSE TRÆNINGSPLADS

Vi træner udendørs på Vestre Skoles sportsplads, Musikskolen, Sct. Pedersgade 17, 4200 Slagelse. Kommer du i bil, kan du parkere på skolens p-plads i skolegården.- Indendørs ringtræning foregår et andet sted i Slagelse; venligst kig under fanen Ringtræning.

 

DANSK KENNEL KLUB  

Du skal være medlem af Dansk Kennel Klub for at kunne træne hos os. Se priser under fanen ”Betaling”. Som medlem modtager du medlemsbladet HUNDEN med mange gode artikler, som udkommer 10 gange om året. Læs også om fordele ved medlemsskab på Dansk Kennel Klubs hjemmeside. Vi melder dig gerne ind, du skal bare sætte kryds på tilmeldingsblanketten, når du tilmelder dig holdet - og betale, når Helle har meldt tilbage, at du har fået en plads på det eller de ønskede hold.
Link til Dansk Kennel Klub, Kreds 2's hjemmeside
TAG HENSYN TIL BEBOERNE I OMRÅDET

Af hensyn til naboerne i de omkringliggende villahaver må hunde, der gør, når de står bundet, IKKE bindes af. Hundegøen skal i det hele taget begrænses til et absolut minimum på træningspladsen. 

Alle efterladenskaber samles naturligvis op, så husk poser. Der står et affaldsstativ til det samme på pladsen.

 

LÆS DKK'S ETISKE ANBEFALINGER, SOM ER GRUNDLAGET FOR VORES INSTRUKTØRERS UDDANNELSE OG TANKEGANGEN FOR VORES KURSISTERS HÅNDTERING AF HUNDEN.

  

DKK’s ETISKE ANBEFALINGER FOR HÅNDTERING OG TRÆNING AF HUNDE

Inden for al hundetræning og hundesport skal hensynet til hundens velfærd prioriteres over alt andet. Hundens velfærd skal gå forud for opdrætterens, trænerens, ejerens, sponsorens og officials interesser og ønsker. Hundetrænerens ambitioner må aldrig overskride hundens evner. De etiske anbefalinger vedrørende hundens behandling, velfærd og sundhedstilstand skal overholdes – ikke blot under deltagelse i udstillinger, prøver eller konkurrencer – men nok så vigtigt i den daglige træning og håndtering.

 

For Dansk Kennel Klub er udgangspunktet, at al omgang med hunden skal baseres på respekt for hunden som et levende væsen og med forståelse for hundens naturlige adfærd.

Det er af stor betydning til stadighed at forbedre uddannelse i træning og håndtering af hunden.

Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, som sikrer, at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.

Al indlæring og træning af hunden skal tage udgangspunkt i viden om hundens adfærd.

Al indlæring og træning af hunden skal baseres på metoder og teknikker som eksempelvis positiv motivation og forstærkning af ønsket adfærd.

Straf og irettesættelse er ikke en acceptabel indlæringsmetode og kan derfor aldrig forme en hunds opførsel i positiv retning.

 

Irettesættelse af hunden skal altid tilpasses individet, forseelsen og situationen og må aldrig være styret af hundeførerens ophidselse eller mangel på selvkontrol.

Det er ikke acceptabelt at irettesætte en hund, der udviser angst eller tydelig underkastelse.

Enhver form for vold i omgangen med hunde er fuldstændig uacceptabel og en overtrædelse af dyreværnsloven.

Hundens sociale tilpasning og glæde ved at samarbejde med mennesker skal stimuleres allerede i hvalpestadiet.

Ved at motivere hunden, aktivere den hensigtsmæssigt, være konsekvent, vise imødekommende venlighed, tillid og ved at sætte hensigtsmæssige grænser for den unge hund tydeliggøres det sociale samspil med ejeren, samtidig med at hundens opmærksomhed og samarbejdsvilje udvikles.

Når man har vundet hundens tillid og respekt gennem venlig, retfærdig og konsekvent opførsel og håndtering, er der basis for at fremstå som hundens naturlige leder.

Al vellykket hundetræning bygger på et harmonisk forhold mellem hunden og en venlig og respekteret lederfigur.

Visse hundetyper udsættes for relativ hård belastning og risiko i deres træning og praktiske arbejde. Kravet til hundens tilpasning til forskellige former for aktivitet, miljø osv. må aldrig overskride hundens evner.