Slagelse Træningsplads

Dansk Kennel Klub, kreds 2, i daglig tale DKK

Hundetræning for ALLE tilladte hunde med og uden stambog, racehunde og blandinger.

 

VIGTIGT:

Coronavirus - Ny info d. 26.3
Kreds 2 bestyrelsen har valgt at forlænge aflysningen af al hundetræning indtil d. 1. maj, evt.  længere hvis myndighederne tilråder dette. 
Du kan sende dit kontonummer til Helle og få tilbagebetalt de penge, du allerede måtte have indbetalt, hvis du ønsker dette. Husk at skrive dit navn, navnet på din hund og hvilket hold, du er tilmeldt.
Der vil komme nye tider, når det igen er muligt at tilbyde træning.

 

BYGGERI:

Vores træningsplads er for tiden nabo til en byggeplads, da Dyhrs Skole har købt en del af Vestre Skoles sportsplads, hvor de nu får bygget en meget ønsket idrætshal, der forventes at være klar til 1. marts 2020.
Der er på grund af byggeriet ikke længere adgang gennem metallågen fra stien. Adgang til pladsen vil i stedet være gennem passagen ud mod Sct. Pedersgade, hvor der tidligere var et brombærkrat. 
Der er placeret en affaldsspand i denne passage, her kan vi lægge vores affald, først og fremmest poser med ”opsaml” efter vores hunde.

 

DKK Slagelse Træningsplads Ellis Bellis Angel

VELKOMMEN TIL DANSK KENNEL KLUBS TRÆNINGSPLADS I SLAGELSE:

Alle instruktører er veluddannede DKK instruktører, der træner efter moderne træningsprincipper baseret på motivation og samarbejde mellem fører og hund. Arbejdet som instruktør er ulønnet, så alle undervisere på træningspladsen er der af interesse for hunde og hundetræning, ikke fordi de får en økonomisk gevinst.


Vi har mange forskellige træningstilbud, som du kan læse nærmere om under de enkelte faner. Her finder du også datoer på planlagte hold.

 

Hvis du har lyst til at tilmelde dig et eller flere datosatte hold, bedes du udfylde tilmeldingsblanketten under fanen "Tilmelding". Du kan også sende en email til Helle, for at blive skrevet op til et evt. kommende hold.


Under fanen "Praktisk info" finder du oplysning om træningspladsens placering og mange andre praktiske ting.

 

VI TAGER HENSYN TIL BEBOERNE I OMRÅDET

Af hensyn til naboerne i de omkringliggende villahaver må hunde, der gør, når de står bundet, IKKE bindes af. Vi forsøger at begrænse hundegøen til et absolut minimum på træningspladsen.
Vores kursister samler selvfølgelig alle efterladenskaber op - både på stien og på træningspladsen.