Lydighedstræning LP

Målrettet hundesport efter DKK's prøveprogram

 

KONKURRENCELYDIGHED 
 

Info om konkurrencelydighed

Konkurrencelydighed er en hundesport, hvor hund og fører udfører en række fastlagte øvelser - se herunder øvelserne i LP1 programmet.

Dette hold er for dig, der synes, at det er sjovt at arbejde målrettet med træning af DKK’s konkurrenceøvelser. Du behøver ikke at have et mål om at gå til officielle lydighedsprøver, men bare have lyst til at arbejde og træne din hund med delmål og målrettede lydighedsøvelser.


Samarbejde og motivation hos hund og fører er i højsædet. Der vil være fokus på både hunde- og førerarbejde, hvor arbejdsglæden er nøgleordet. Det skal være sjovt at træne for både hund og fører.

  

TILMELDING:

Se information under fanen "Hold".

 

KONKURRENCELYDIGHED LP1/LP2

Tilbydes desværre ikke i SLAGELSE

 

Catja lydinghed

Øvelser til LP1

 

1. Tandvisning
Fører skal fremvise hundens tænder og bid. Hunden skal imens forholde sig helt roligt.

 

2. Lineføring
Det er tilladt fører at afgive pladskommando ved alle igangsætninger, samt komme med en let opmuntring (kun stemme) til hunden under udførelsen.
Dommeren dirigerer føreren, der skal gå i en naturlig gangart (dvs. uden at afpasse sin fart efter hundens).
Hunden skal følge fører ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førers venstre ben i gang, løb og vendinger: (Fremad gå - højre om - venstre om - omkring (altid til højre) - to skridt baglæns - to skridt frem). Hunden skal, hver gang fører gør holdt, uden kommando, sætte sig på plads. Hunden må ikke sidde skævt. Linen skal under øvelsens udførelse hele tiden være slapt hængende.

 

3. Stå
På tegn fra dommeren går fører fremad, og på et afmærket sted i ringen afgiver fører en "stå"-kommando til hunden, der føres i line. Når hunden står, tages linen af, og fører går herefter ca. 5 m væk fra hunden og vender front mod den. Det er tilladt føreren, idet denne går fra hunden, at kommandere "bliv stående". Ønsker føreren det, må øvelsen udføres med hunden fri ved fod (dvs. uden line). I så fald må der ikke afgives en "bliv stående" -kommando.
Hunden skal blive stående på stedet i 15 sekunder, efter at fører er kommet i position. På tegn fra dommeren går fører tilbage til hunden og stiller sig ved dens højre side. Hunden skal blive stående ved fører, indtil denne, efter et nyt tegn fra dommeren, kommanderer den til at sætte sig på plads.

 

4. Spring
Springhøjden er valgfri, dog mindst 25 cm for hunde med skulderhøjde til og med 40 cm samt for hunde, der er fyldt 7 år eller mere. For øvrige hunde er springhøjden hundens skulderhøjde rundet op til nærmest 10 cm. dog max. 60 cm.
Fører stiller sig med hunden fri ved fod foran springbrættet, afstand efter eget skøn (max.3 meter). På tegn fra dommeren afgiver fører springkommandoen. Umiddelbart efter at hunden har sat af til springet, løber fører højre om og over på den anden side af springbrættet, hvor hunden efter nedspringet og uden kommando fra fører skal sætte sig på plads højst 5 m fra brættet.

Yield

 

5. Stillingsskift
På et sted anvist af dommeren lader fører sin hund dække, (markering anbringes bag ved hund). Derefter går fører ca. 2 m. væk fra hunden.
Fører skal herefter, på tegn fra dommeren, kommandere hunden til henholdsvis at sidde og dække. Hunden skal skifte stilling i alt 2 gange.

 

6. Indkald
Efter dommerens anvisning bevæger fører sig ca. 15 m væk fra sin hund, der enten holdes i halsbåndet af dommeren, eller af føreren forinden er kommanderet i dæk, sid eller stå. Efter at være kommet i position, vender fører front mod sin hund og kalder, efter tegn fra dommeren, hunden på plads. På førers kommando skal hunden hurtigt løbe direkte ind til sin fører og sætte sig på plads.

 

7. Næseprøve
En næseprøvegenstand placeres i ringen sammen med den, som fører har fået udleveret ved prøvens start, og som fører har overført sin fært til. Genstandene placeres ca. 3 m fra startstedet. Hunden sendes derefter på førers kommando frem for at søge og apportere genstanden med førers fært. Den rigtige genstand skal findes inden for to minutter efter at hunden er sendt af sted. Øvelsen afsluttes ved, at hunden apporterer og afleverer den mærkede genstand hos føreren, hvor den skal blive siddende i plads med apporten i munden, til fører på tegn fra dommeren kommanderer hunden til at aflevere apporten.

Conedogc

 

8. Fællesdæk
Øvelsen udføres med min. 3 og max. 6 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 m imellem sig. Når førerne melder klar til øvelsen, skal hundene sidde på plads fri ved fod (uden line). På tegn fra dommeren afgiver førerne herefter en dækkommando. Når hundene er afdækket, går førerne på tegn fra dommeren samtidigt fra deres hunde ca. 15 m væk og vender front mod hundene. Hundene skal blive liggende dæk på stedet i et minut efter, at førerne er kommet i position. På tegn fra dommeren bevæger førerne sig tilbage til hundene og stiller sig ved dennes højre side. Hundene skal blive liggende, til førerne, på et nyt tegn fra dommeren, kommanderer hundene på plads.

 

 

Klasse 2

  1. Sit i gruppe 30 sek.
  2. Fri ved fod
  3. Stå – sit eller dæk under gang
  4. Fremsending m stå/ sit / eller dæk
  5. Indkald fra ”dæk” – plads under gang
  6. Apportering af udlagt genstand
  7. Stillingskift, 4 skift
  8. Apport og spring
  9. Løbe rundt om en kegle
  10. Næseprøve – søg og apporter